COMISII DE SPECIALITATE

              a ) Comisia  pentru   agricultura, activitati economico-financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi disciplină

 1. Ștefănică Ioan                          - Preşedinte
 2. Balind Gyorgy - Mihaly          -  Secretar
 3. Lukacs Mihai                           -  membru
 4. Cornea Dorin- Ioan                  -  membru
 5. Laza Marius-Victor                  -  membru

 b.) Comisia pentru probleme social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie.

 1. Patrone - Cornea Vasile              -  Preşedinte
 2. Matiu Marcel-Ovidiu                  -  Secretar
 3. Frenţ Sandu-Petru PNL               -  membru

 c)  Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism

 1. Domocoş Dumitru-Florin            -  Presedinte
 2. Sabău Călin-Radu _                     -  Secretar
 3. Uşvat Ioan-Marius                       -  membru


sus