Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal :
  • LEZEU-BOIŢ IOANA-MARIA-CLARA
 
 
  1. Dispoziția nr.57 din 17.05.2018 cu privire la desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal.
  2. Anunț de desemnare a responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal
sus